LI Pack Kft.

Csomagolástechnika felsőfokon

A LI Pack Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli az ajánlatkérő felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából , és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében.

Csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az ajánlatkérő felhasználó személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.§ (1) bekezdés a) - Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó az ajánlatkérő űrlap kitöltésekor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: ajánlatkérő felhasználók
A kezelt adatok köre: az ajánlatkérés során megadott , a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

  • Név, elérhetőség (telefon, email) szállítási cím, számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelés teljesítése, számlázás.
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye: a LI Pack Kft. munkatársai.
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően az alábbi feltételek szerint szüntethetők meg.

Az ajánlatkérő (vásárló) kérelmezheti az adatkezelőnél:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
  • személyes adatainak helyesbítését
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást.

Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbé a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (www.njt.hu) fordulhat.

1.sz. melléklet