Növényegészségügy

Közvetített szolgáltatásként tudunk partnereinknek segítséget nyújtani a szükséges növény egészségügyi bizonyítvány beszerzésében, melyet az illetékes Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság állít ki.

Növényegészségügy előírások

A LI Pack Kft. rendelkezik a Növényegészségügyi és Talajvédelmi Szolgálat kódszámával, mellyel jogot formálva, hogy az általa gyártott fa-csomagolóeszközöket a megfelelő Növényegészségügyi bizonyítvánnyal ellátva világ számos országába exportálja.

Cégünk hőkezeléses eljárással fertőtleníteti csomagoló anyagait, melyet egy számítógép vezérelt THERMOCON hőkezelési program segítségével szárító kamra végez el. A hőkezelés tényét, és paramétereit, a berendezés jegyzőkönyv formájában nyomtatja ki.

Egyre több ország illetékes hatósága követeli meg FAO 15. sz. szabványt, mely a fa csomagolóanyagok nemzetközi kereskedelmét szabályozva a károsítók terjedésének veszélyét csökkentő intézkedéseket tartalmazza. Ennek értelmében, nem léphet az országba megfelelő Növényegészségügyi bizonyítvány és kódszám nélkül semmilyen fa csomagolóanyag, így maga az áru sem.

1. Nemzetközi szabályozás

A fa csomagolóanyagok nemzetközi kereskedelmét szabályozó FAO 15. sz. szabvány, az USA Mezőgazdasági Minisztériuma által kiadott rendelet (7 CFR 319/40) értelmében szükséges bevezetni a következő intézkedéseket.

A fa csomagolóanyag eredetét gyakran nehéz megállapítani, a károsítók terjedésének veszélyét jelentősen csökkentő általános intézkedéseket tartalmazzák e szabályzatok.

2. A FAO 15. sz. Szabvány

Azokat a világszerte elfogadott intézkedéseket tartalmazza, amelyek alkalmazhatók valamennyi országban fa csomagolóanyagra a legtöbb zárlati károsító okozta veszély gyakorlati felszámolására és ennek az eljárásnak az igazolására.

A szabályozás olyan tűlevelű és nem tűlevelű nyersfa csomagolóanyagra érvényes, melyben az elsősorban élő fát veszélyeztető növényi károsítók előfordulhatnak.

A szabályozás alól az a fa csomagolóanyag kivétel, amely ragasztó, hő és nyomás vagy ezek kombinációja használatával készült (pl.: rétegelt lemez, OSB), ezáltal felszámolva a nyersfával kapcsolatos veszélyt.

2.1. Jóváhagyott intézkedések

A jóváhagyott intézkedéseknek alávetett fa csomagolóanyagra az alábbiakban ismertetett külön jelet kell erősíteni, ideális viszonyok között az alátétfát külön is meg kell jelölni.

2.2. Hőkezelés

A fa csomagolóanyagot olyan különös idő/hőmérséklet rendszernek megfelelően kell hevíteni, hogy a fa belseje minimum 56°C-on legyen legalább 30 percig.
A hőkezelés tényét "HT" jellel kell jelölni.
A Kiln-szárítás (KD), a kémiai impregnálás (CPI) vagy más módszerek hőkezelésnek tekintendők, amennyiben a hőkezelés specifikációjának megfelelnek.

2.3. Jelölés

Az alábbi  jel ( LI Pack Kft. regisztrációs kódja) azt igazolja, hogy a jelölt csomagolóanyagot a jóváhagyott intézkedéseknek vetették alá.

HU 110083 HT

HU = Ország kód
110083 regisztrációs kód
HT = A Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény rövidítése jóváhagyott intézkedésre.

A jelölésnek:

3. Kereskedelem

A vizsgálatköteles árukat szállításuk és fuvarozásuk esetén amennyiben a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet másképp nem rendelkezik növényegészségügyi ellenőrzésben kell részesíteni.

A küldemény vizsgálatát behozatali és átmenő forgalomban a határátkelőhelyen a növényegészségügyi határkirendeltségtől, kiviteli forgalomban a feladás helye szerint illetékes Szolgálattól kell kérni.

Kivitel esetén a vizsgálatot feladó vagy megbízottja

Behozatali vagy átmenő forgalomban pedig a szállító, fuvarozó, szállítmányozó végzi.

A Növényegészségügyi Bizonyítvány érvényessége: küldemény feladását megelő 14 napnál nem régebbi

A vizsgálati költségek díjtételeit a minisztérium külön jogszabályban határozza meg.

A szállító járműnek és a rakodáshoz használt eszközöknek mentesnek kell lenni a vizsgálatköteles károsítóktól.

3.1. Export

Az export Növényegészségügyi Bizonyítvány (4. sz Melléklet) kitöltéséhez szükséges okmányok és adatok:

A Növényegészségügyi Bizonyítvány 14 napig érvényes.

3.2. Import

Azokba az országba, ahova növényegészségügyi bizonylattal  léphet csak be a csomagolóanyag, a csomagolásra szánt faalapanyagot hő- vagy vegykezelést igazoló bizonylattal kell ellátni, tartalmaznia kell a hőkezelés hőmérsékletét, az eljárás időtartamát, vagy a felhasznált vegyszer megnevezését, koncentrációját.

A beléptetett küldemény fuvarokmányának első oldalán olyan bélyegzőlenyomatot kell alkalmazni, amely tartalmazza a következő feliratot: a "A magyar növényegészségügyi rendelkezésnek megfelel. Felhasználható."

Széchenyi 2020
A weboldalon sütiket használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk.